Anna Maria GalliFoto
Didattica

Insegnamenti

  • 2018 - 2019
  • INFORMATICA (cod. 56755) CLA in INGEGNERIA NAVALE - classe L-9
  • GEOMETRIA DEI GALLEGGIANTI (cod. 90571) CLA in INGEGNERIA NAVALE - classe L-9