Maria Dulce Paulino Gomes CorreiaFoto
Didattica

Insegnamenti

  • 2019 - 2020
  • LINGUA PORTOGHESE I (cod. 55872) CLA in LINGUE E CULTURE MODERNE - classe L-11
  • LINGUA PORTOGHESE I (LM) (cod. 90257) CLA in LINGUE E LETTERATURE MODERNE PER I SERVIZI CULTURALI - classe LM-37