Laure Mathilde BianchiniFoto
Didattica

Insegnamenti

  • 2019 - 2020
  • LINGUA FRANCESE III (cod. 65215) CLA in LINGUE E CULTURE MODERNE - classe L-11
  • FRANCESE.LINGUAGGI SETTORIALI (cod. 65239) CLA in LINGUE E CULTURE MODERNE - classe L-11
  • LINGUA FRANCESE I (LM) (cod. 55919) CLA in LINGUE E LETTERATURE MODERNE PER I SERVIZI CULTURALI - classe LM-37
  • LINGUA FRANCESE II (LM) (cod. 61341) CLA in LINGUE E LETTERATURE MODERNE PER I SERVIZI CULTURALI - classe LM-37